Zajęcia edukacyjno - rozwojowe

Centrum Rozwoju Spectra posiada bogatą ofertę zajęć edukacyjno - rozwojowych dla dzieci i dorosłych. 

Jednym z warunków prawidłowego rozwoju dziecka jest pobudzanie jego twórczej zabawy, przez zapewnienie otoczenia sprzyjającego dziecięcej aktywności. 

Rodzic powinien swą pociechę stymulować, ale tylko w miarę możliwości i gotowości rozwojowej dziecka. Pamiętaj - dzieci korzystają z sytuacji, które uczą, o ile sytuacje te sprawiają im przyjemność. Zabawa i nauka nie są dla nich czymś przeciwstawnym.