Nauka języków obcych

Nasze strategia nauczania w to połączenie wielu nowoczesnych metod i technik z tradycyjnym podejściem do nauki. Tylko dwutorowe podejście w połączeniu z intensywnym trybem nauki umożliwia osiągnięcie najlepszych efektów.

Nauczyciele działają według sprawdzonego systemu. Uczniowie pracują w szkole i w domu, a ich praca jest ciągle monitorowana
i oceniana. Podręczniki i materiały są ambitne i obszerne, co sprawia, że już najmłodsi uczniowie osiągają szybkie postępy w nauce.

Zapisując dzieci do Szkoły Językowej Spectra, rodzice są informowani, że szkoła zakłada zaangażowanie dziecka w naukę
oraz aktywny udział rodzica w edukacji językowej dziecka. Nauczyciele/Lektorzy starają się wykształcić w uczniach poczucie odpowiedzialności za naukę oraz inne działania, w które angażują się uczniowie szkoły.

Akademia Językowa Spectra wykorzystuje następujące metody nauczania:

  • metoda naturalna - mówienie do uczniów prostym językiem, z dużą liczbą powtórzeń - tak jak rodzice mówią do dziecka, ucząc je języka ojczystego
  • metoda komunikacyjna - stwarzanie w klasie naturalnych sytuacji sprzyjających wzajemnej komunikacji
  • metoda reagowania całym ciałem - ułatwianie zapamiętywania słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką
  • metoda dramy - odgrywanie ról w scenkach i przedstawieniach

Nauka w Akademii Językowej Spectra to również rozwijanie kreatywności u dzieci. Nie tylko przygotowanie przedstawień i filmów, ale również rozwinięte projekty językowo-plastyczne, czy Fotoplay wykorzystujące fotografię, grafikę i słowo, to przykłady narzędzi do pobudzania kreatywności u dzieci.

Ważnym elementem nauki w naszej Akademi Językowej jest poczucie humoru i wykorzystanie absurdu. Tylko poprzez śmiech
i pozytywne skojarzenia dzieci czują się prawdziwie zmotywowane do dalszej nauki.

Immersion ( Let’s Immerse in English)

czyli imersia- język jest przyswajany wszystkimi zmysłami, dzieci zostają „zanurzone” w język angielski a nauka nie jest typową lekcją. Dzieci doświadczają języka angielskiego w codziennych sytuacjach życiowych, w zabawie, na spacerach, podczas
posiłków i zajęć.

Inquiry-based learning

- Uczenie przez Pytanie, uczenie przez wzbudzenie w dzieciach zainteresowania oraz stawianie problemów do rozwiązania.
Polega na aktywizowaniu dzieci/uczniów do szukania odpowiedzi na pytania. Ta metoda pozwala kształtować kluczowe umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, myślenie naukowe, umiejętność komunikowania się, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, umiejętność pracy zespołowej. Wykorzystujemy naturalne zainteresowanie
dziecka otaczającą go rzeczywistością.

Metoda TBLT ( Task Based language learning)

- używanie autentycznego języka oraz wykonywanie określonych projektów w języku angielskim.

Metoda CLT  ( Communicative language teaching)

- metoda ta zakłada że języka obcego uczymy się o wiele szybciej, efektywniej i zapamiętujemy go na dłużej gdy zostaniemy zaktywizowani do komunikacji. W metodzie tej kładziemy nacisk nacisk na komunikację a nie na eliminowanie błędów językowych. Nauka tą metodą to: odgrywanie scenek, czytanie książek, słuchanie audycji radiowych, przygotowanie dialogów.
Mówimy, mówimy i jeszcze raz mówimy…