Anna Awdziewicz

Anna Awdziewicz

Dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dzień Dobry” oraz kierownik przedszkola terapeutycznego „Łatwo Powiedzieć”. Od 7 lat zaangażowana w pracę z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami. Regularnie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Pracuje jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi poradnictwo i grupę wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami w rozwoju. Poszerza również swój warsztat o  edukację psychoterapeutyczną w Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Posiada doświadczenie w tworzeniu i kierowaniu placówką dla dzieci z autyzmem.  Współtworzy Wrocławską Fundację dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi „Łatwo Powiedzieć”.

JOANNA MATYSIEWICZ

JOANNA MATYSIEWICZ

Janusz Nowak

Janusz Nowak

Praesent et mauris viverra fermentum imperdiet felis, consequat sed, urna. Vestibulum euismod scelerisque iaculis. Pellentesque dolor. Mauris pellentesque, justo facilisis pharetra. Cras ut tellus rutrum laoreet. Donec elementum diam iaculis in, mollis non, nunc. Vestibulum quam. Fusce vitae feugiat est, et malesuada dolor. Nam in erat metus at sem. In mauris nec enim eget sem leo sed eros. Vestibulum tincidunt. Sed neque. Suspendisse bibendum varius eu, wisi. Aenean congue augue id ultrices urna, id lectus. Mauris ornare bibendum id, condimentum sagittis a, dolor. Nulla varius, rutrum viverra, dui lectus, volutpat metus. Maecenas nisl risus, consequat lorem hendrerit eget, neque. In quam at lobortis volutpat. Nam purus. Maecenas eget elit. Nunc viverra pede urna a leo. Phasellus lorem eget massa.